066 9157408

scoilnaomheoinbaiste@gmail.com

Scoil Naomh Eoin Baiste

Garraí na dTor, Lios Póil, Co. Chiarraí

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

Scoil Naomh Eoin Baiste Lios Poil
Scoil Lios Poil

I Scoil Naomh Eoin Baiste creidimid go bhfuil an fhoghlaim lárnach i saol an linbh. Cuirtear béim ar fhorbairt iomlán an dalta i suíomh scoile atá tarraingteach, suaimhneasach.

Nuacht na Scoile

Ráiteas um Polasaí COVID-19

Scoil Naomh Eoin Baiste, Garraí na dTor, Lios Póil Uimhir Rolla 19986H Ráiteas Um Polasaí COVID-19 Tá Scoil Naomh Eoin Baiste tiomanta ionad oibre sláintiúil…

Read more

Áiseanna Gaelinne ar-líne

https://tuairisc.ie/siamsan-sa-mbaile-siamsaiocht-as-gaeilge-do-na-paisti-sa-mbaile-gniomhaiocht-a-do/ Cód na Gaeilge - Phonic based online games<https://comhairle.us20.list-manage.com/track/click?u=97d9a1a754542628197c21a81&id=1e42519bed&e=2ff313c498>  An Clár Luathléitheoireachta - Early Reading Online Resources<https://comhairle.us20.list-manage.com/track/click?u=97d9a1a754542628197c21a81&id=d794580b4f&e=2ff313c498>  Luathmhatamaitic - Early Maths Resources<https://comhairle.us20.list-manage.com/track/click?u=97d9a1a754542628197c21a81&id=8706e822f1&e=2ff313c498>  Tascanna Ceannoscailte Mata - Open-ended Math tasks<https://comhairle.us20.list-manage.com/track/click?u=97d9a1a754542628197c21a81&id=659c6c53e9&e=2ff313c498>  Twinkl.com - tá réimse leathan gníomhaíochtaí ar fáil ar an suíomh seo idir Ghaeilge agus Bhéarla - There is…

Read more

Eolas maidir le acmhainní ar-líne/Info re online resources

Scoilnet is a resource to support schools, teachers, students and parents and can be accessed at the following link: https://www.scoilnet.ie/scoilnet/news/article/news/detail/News/des-announcementand-scoilnet-supports/

Read more

Cáipéisí / Our Documents

Is feidir leat giota polasaí tinnrimh agus polasaí iontrála a ioslódáil anseo.

 

Click the arrows to download excerpts from attendance and admissions policies.

Contact Us

Scoil Naisiúnta

Garraí na dTor
Lios Póil

Co. Chiarraí

Contact

All fields are obligatory