UImhir Rolla na Scoile: 19986H

066 9157408

scoilnaomheoinbaiste@gmail.com

Scoil Naomh Eoin Baiste

Garraí na dTor, Lios Póil, Co. Chiarraí, V92 CX51

Foirm Iarratais Iontrála/ Enrolment Application Form
Scoil Lios Poil

I Scoil Naomh Eoin Baiste creidimid go bhfuil an fhoghlaim lárnach i saol an linbh. Cuirtear béim ar fhorbairt iomlán an dalta i suíomh scoile atá tarraingteach, suaimhneasach.

Nuacht na Scoile

Lá Deireanach - Marie Uí Ghrifín

Comhghairdeachas le Marie Uí Ghrifín a d'éirigh as mar mhúinteoir, ar an 1ú Samhain 2020. Gach rath uirthi.

Read more

Cáipéisí / Our Documents

Is féidir giotaí den bPolasaí Tinrimh, an Polasaí Iontrála agus Polasaithe eile a íoslódáil anseo, chomh maith leis an Fhoirm Iarratais Iontrála agus eolas maidir le Dúnadh Scoile 2020-2021. Cliceáil ar an tsaghad síos.

 

Click the arrows to download excerpts from the attendance policy as well as the  admissions and other policies. The admissions application form is also available for download here, as well as the school closures for the year 2020/2021.

Polasaí Iontrála (Admissions)
Foirm Iarratais Iontrála/Enrolment Application Form
Fógra Bliantúil maidir le Ligean Isteach/Annual Admission Notice 2021/2022
Polasaí Tinrimh(Attendance)
Polasaí Frithbhulaíochta / Bullying Policy
Dúnadh Scoile 2020-2021/School Closures 2020/2021

Teagmháil / Contact Us

Scoil Naomh Eoin Baiste,
Garraí na dTor,
Lios Póil,
Co. Chiarraí
V92 CX51

r-phost/e-mail: scoilnaomheoinbaiste@gmail.com

Fón: 066 9157408