066 9157408

scoilnaomheoinbaiste@gmail.com

Scoil Naomh Eoin Baiste

Garraí na dTor, Lios Póil, Co. Chiarraí

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

Creidimid go bhfuil an fhoghlaim lárnach i saol an linbh

Áiseanna Gaelinne ar-líne

https://tuairisc.ie/siamsan-sa-mbaile-siamsaiocht-as-gaeilge-do-na-paisti-sa-mbaile-gniomhaiocht-a-do/

Cód na Gaeilge – Phonic based online games<https://comhairle.us20.list-manage.com/track/click?u=97d9a1a754542628197c21a81&id=1e42519bed&e=2ff313c498

An Clár Luathléitheoireachta – Early Reading Online Resources<https://comhairle.us20.list-manage.com/track/click?u=97d9a1a754542628197c21a81&id=d794580b4f&e=2ff313c498

Luathmhatamaitic – Early Maths Resources<https://comhairle.us20.list-manage.com/track/click?u=97d9a1a754542628197c21a81&id=8706e822f1&e=2ff313c498

Tascanna Ceannoscailte Mata – Open-ended Math tasks<https://comhairle.us20.list-manage.com/track/click?u=97d9a1a754542628197c21a81&id=659c6c53e9&e=2ff313c498


Twinkl.com – tá réimse leathan gníomhaíochtaí ar fáil ar an suíomh seo idir Ghaeilge agus Bhéarla – There is a wide range of resources available on this site in both English and Irish<https://comhairle.us20.list-manage.com/track/click?u=97d9a1a754542628197c21a81&id=3e28c57a6a&e=2ff313c498

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *