UImhir Rolla na Scoile: 19986H

066 9157408

scoilnaomheoinbaiste@gmail.com

Scoil Naomh Eoin Baiste

Garraí na dTor, Lios Póil, Co. Chiarraí, V92 CX51

Gallery

  • All
  • Category 1
  • Uncategorized

Cleas Act Eanáir 2020

Cleas Act 2020

Lá Deireanach – Marie Uí Ghrifín

Comhghairdeachas le Marie Uí Ghrifín a d’éirigh as mar mhúinteoir, ar an 1ú Samhain 2020. Gach rath uirthi.

An Chéad Chomaoineach 2020. First Holy Communion 2020.

26ú Meán Fómhair 2020 Séipéal Naomh Muire

Ráiteas um Polasaí COVID-19

Scoil Naomh Eoin Baiste, Garraí na dTor, Lios Póil Uimhir Rolla 19986H Ráiteas Um Polasaí COVID-19 Tá Scoil Naomh Eoin Baiste tiomanta ionad oibre sláintiúil agus sábháilte dár bhfoireann ar fad agus timpeallacht foghlama shábháilte dár ndaltaí uile a chothú. Chun é sin a chinntiú tá an Plean Freagartha COVID-19 seo forbartha againn. Tá Bainistíocht agus foireann na scoile go 

Eolas maidir le acmhainní ar-líne/Info re online resources

Scoilnet is a resource to support schools, teachers, students and parents and can be accessed at the following link: https://www.scoilnet.ie/scoilnet/news/article/news/detail/News/des-announcementand-scoilnet-supports/

Eolas ó CJ Fallon Leabhair Scoile/Info from CJ Fallon -resources

As of today, in response to the COVID-19 crisis, teachers, parents and pupils can access the online versions of all CJ Fallon books for free. Simply click here and filter to your required title. If you would prefer to access these directly, visit http://my.cjfallon.ie, click ‘Student Resources’, then filter to the title you require, making sure ‘Online Book’ is selected under ‘Resources’.

Covid-19 Eolas/Information

Féach thíos, nasc ón Roinn Oideachais & Scileanna. The Department of Education & Skills have an advice page for schools on the Coronavirus: https://www.education.ie/en/The-Department/Announcements/information-for-schools-preschools-and-third-level-institutions-on-the-coronavirus.html.

Lá an Choineartú

Bhí an Coineartú ar siúl i Séipéal Naomh Muire ar an 16ú Bealtaine. Bhí 23 dalta ó Scoil Naomh Eoin Baiste páirteach agus bhí an-lá acu.

Scoil Naomh Eoin Baiste

Failte go dtí Scoil Naomh Eoin Baiste