UImhir Rolla na Scoile: 19986H

066 9157408

scoilnaomheoinbaiste@gmail.com

Scoil Naomh Eoin Baiste

Garraí na dTor, Lios Póil, Co. Chiarraí, V92 CX51

Fúinn – About Us

Uimhir Rolla: 19986H

Pátrún na Scoile: An tEaspag Réamonn de Brún

Ráiteas Misean

I Scoil Naomh Eoin Baiste creidimid go bhfuil an fhoghlaim lárnach i saol an linbh. Cuirtear béim ar fhorbairt iomlán an dalta i suíomh scoile atá tarraingteach, suaimhneasach. Tá imid aontaithe i bhforbairt scileanna agus cumas gach dalta i dtreo is gur féidir leo feidhmiú go muiníneach sa saol rompu.